بسمه تعالي 

موضوع : نمايشگاه دستاوردهاي مركزمعلولين پيشوا 

نمايشگاه توانمنديهاي مركز معلولين پيشوا از روز شنبه مورخ 93/9/8 تا روز پنج شنبه مورخ  93/9/13 جنب درب ورودي مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر (ع) شهرستان پيشوا برگزار مي شود .

از علاقه مندان دعوت مي شود از نمايشگاه بازديد نمايند  .