بسمه تعالي 

آموزش طراحي و نقاشي روي شيشه به روش تزئيني توسط استاد شكاري

مجتمع آموزشي نيكوكاري  توانيابان موسي بن جعفر كلاس آموزش طراحي و نقاشي روي شيشه به روش تزئيني  را با هدف يادگيري اين عزيزان معلول و اشتغال به كار آنها را فراهم كرده است .

نام استاد هنر طراحي و نقاشي روي شيشه : استاد آقاي شكاري