بسمه تعالي

از خيرين و نيكوكاران محترم كه تمايل دارند به مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر عليه السلام به صورت نقدي كمك كنند به ليست شماره حساب هاي زير مراجعه كنند