بسمه تعالي 

فرار رسيدن ميلاد با سعادت هشتمين اختر تابناك  آسمان  ولايت و امامت حضرت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان جهان تبريك و تهنيت باد