بسمه تعالي

مركز معلولين موسي بن جعفر (ع) فرار رسيدن شهادت جانسوز دخت نبي اكرم حضرت فاطمه زهرا (س) را به مسلمانان جهان تسليت عرض مي كنند .

نتيجه تصويري براي شهادت حضرت فاطمه