بسمه تعالي 

به اطلاع مي رساند بر طبق اعلام قبلي سازمان بهزيستي برنامه تعطيلات تابستاني مركز موسي بن جعفر (ع) در بازه زماني (7 مرداد لغايت 21 مرداد ماه) به مدت دو هفته مي باشد.