بسمه تعالي 

به اطلاع مي رساند حاج محمد مومني اخوي بزرگ و گرامي حاج محمود مومني و از حاميان مركز معلولين موسي بن جعفر صبح روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه دعوت حق را لبيك گفت و به ديار باقي شتافت.