بسمه تعالي 

ميلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) را به مسلمانان جهان تبريك و تهنيت باد