بسمه تعالي 

اول ربيع الاول سالروزهجرت پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) را از مكه به مدينه را گرامي مي داريم