بسمه تعالي 

مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان موسي بن جعفر (ع) فرا رسيدن عيد سعيد غدير خم  را به تمامي مسلمانان جهان تبريك عرض مي كنند .

Image result for ‫عید سعید غدیر خم‬‎


بسمه تعالي 

مجتمع  معلولين موسي بن جعفر (ع)  آماده دريافت گوسفند قرباني شما خيرين محترم  مي باشد .

 


بسمه تعالي 

فرا رسيدن روز عرفه ، روز دعا و نيايش را گرامي مي داريم و اميدواريم در اين روز دعاها و حاجت هايتان مورد قبول درگاه ايزد منان قرار بگيرد .

 

التماس دعا