بسمه تعالي

موضوع : مراسم افطاري 

بدينوسيله اعلام مي دارد امسال نيز همچون سالهاي گذشته به مناسبت ماه مبارك رمضان مراسم افطاري در روز چهارشنبه مورخ ۱ خرداد از ساعت 20 الي 22 در مركز برگزار مي نمايد .

مهلت ثبت نام تا سه شنبه مورخ ۳۱ خرداد مي باشد.

تذكرات مهم :

از پذيرفتن عزيزان بدون ثبت نام قبلي در مراسم معذوريم .

به علت محدوديت ظرفيت ، اولويت با كارآموزاني كه درحال حاضر در مركز ميباشند و كساني است كه زودتر ثبت نام كرده باشند .