بسمه تعالي 

فرا رسيدن شب هاي قدر و شهادت حضرت علي عليه السلام را به عموم مسلمانان جهان تسليت عرض مي كنيم .