بسمه تعالي 

موضوع : اردوي لواسان 
قابل توجه كار آموزان مركز ، به اطلاع مي رساند ؛ اردوي لواسان مورخ 98/04/02 روز پنچشنبه برگزار مي شود و مهلت ثبت نام تا روز يكشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه مي باشد علاقه مندان مي تواند به دفتر آموزش سركار خانم تاجيك براي ثبت نام مراجعه كنند .
با تشكر 
خبر گزار : مهدي مه بادي