بسمه تعالي 

موضوع : مراسم دورهمي

قابل توجه كار آموزان قديم و فعلي مركز توانيابان موسي بن جعفر عليه السلام شهرستان پيشوا

به اطلاع مي رساند :

شما كارآموزان قديم و فعلي مركز دعوت هستيد به مراسم دورهمي به مناسبت جشن تولد به دنيا آمدن دختر آقاي ميثم مومني پسر مرحوم شادروان حاج محمود مومني در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ تير ماه  1398هفته جاري به سمت صرف ناهار و شيريني مي باشيد .

لطفا به دوستانتان اطلاع رساني كنيد .

با تشكر

خبرگزار مهدي مه بادي